top of page

Flere dygtige elever på de merkantile erhvervsuddannelser

De unge og deres forældre ønsker at holde alle muligheder åbne, og det får de gennem en EUX uddannelse, som både giver dem en erhvervsuddannelse og en studentereksamen. Med en EUX uddannelse kan de unge videreuddanne sig, hvis de ønsker det, men de har også en god baggrund for at arbejde inden for kontor, handel, administration og marketing.

Hvad er EUX?

Uddannelsen er modulopbygget og består i de første to år af skoleundervisning på gymnasialt niveau. Ved hjælp af blandt andet virksomhedsbesøg og erhvervsorienterede cases får eleverne en høj teoretisk viden og bliver forberedt på en fremtid i erhvervslivet.

Efter de to første år begynder hovedforløbet, hvor eleven står i lære i to år, nøjagtig som alle andre elever på de merkantile uddannelser

Hvad kan min virksomhed bruge en EUX-elev til?

EUX henvender sig til de ressourcestærke og målrettede elever, og med en EUX elev får du et ungt menneske ind i din virksomhed, som har gode teoretiske forudsætninger for at lære faget. EUX elever har en tidssvarende, teoretisk viden inden for blandt andet virksomhedsøkonomi, marketing og innovation. Mange virksomheder oplever, at eleverne kommer med nye og forfriskende inputs, der både kan bidrage til at løse eksisterende problemstillinger og til at udvikle virksomheden i nye retninger.

Samtidig er den toårige periode en oplagt mulighed for virksomheden til at oplære eleven som en potentielt kommende medarbejder, der allerede fra ansættelsens dag ét forstår arbejdsgangen og har en god relation til sine kollegaer.

På kontorområdet er det en forudsætning for at gå i lære, at eleven har en EUX baggrund. Men også inden for handel, detail og event kan den bedre teoretiske baggrund give merværdi for virksomheden, fordi eleven har bedre forudsætninger for at forstå de teoretiske og økonomiske sammenhænge.

Kontakt regionens handelsskoler for flere oplysninger

Tietgen

Claus Øgendahl

Mail: clog@tietgen.dk

Telefon 40 75 76 75

Svendborg Erhvervsskole

Inge Merete Drost

Mail: imd@svend-es.dk

Telefon 52 22 59 34

Handelsgymnasiet Vestfyn

Pia Havshøj                 

Mail: pha@vestfyns.dk

Telefon: 41 77 38 70

IBC

Lasse Hauge

Mail: lah@ibc.dk

Telefon 20 90 52 58 

                                 

Vejen Business College

Morten Kornerup-Bang

Mail: mb@vejenbc.dk

Telefon: 76 96 18 92

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Jesper Dahlmann    

Mail: jesper.dahlmann@eggrindsted.dk

Telefon: 20 21 46 19     

Campus Vejle

Stine Palmelund Klejstrup

Mail: stkl@campusvejle.dl

Telefon: 72 16 27 17

  

Rybners

Anette Fuglkjær                  

Mail: afk@rybners.dk

Telefon: 23 45 51 47

Business College Syd

Lotte Mostrøm Frandsen       

Mail: lof@bcsyd.dk

Telefon: 21 15 37 22 

    

Tønder Handelsskole

Helle Bruun Madsen

Mail: hbm@toha.dk

Telefon: 73 73 40 90

Ribe Handelsskole

Dennis Windfeld                  

Mail: dw@handelsgymnasietribe.dk

Telefon 76 28 81 00

bottom of page