top of page

Flere dygtige elever på de tekniske uddannelser

EUX henvender sig til de ressourcestærke og målrettede elever, og med en EUX elev får du et ungt menneske ind i din virksomhed, som har gode teoretiske forudsætninger for blandt andet at arbejde med teknologi og digitale løsninger.

Både virksomheder indenfor håndværk og industri har brug for dygtige unge, som har forudsætningerne i orden, fagligt, teoretisk og personligt. EUX eleven kan opfylde de krav, en dygtig læremester stiller.

Hvad er EUX?

EUX er en erhvervsfaglig studentereksamen, som kombinerer to uddannelser i et forløb. Ved den afsluttende svendeprøve står eleven med både en afsluttet erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen, og kan arbejde inden for sit fag nøjagtigt som alle andre med en erhvervsuddannelse.

De unge og deres forældre ønsker at holde alle muligheder åbne, og det får de, når den unge vælger en EUX uddannelse, som både giver en erhvervsuddannelse og en studentereksamen. Hvis den unge ønsker at videreuddanne sig, kan han eller hun søge direkte ind på de videregående uddannelser på alle niveauer. Det vil nogen af de unge vælge at gøre, men det vil langt fra være alle, og du har i din virksomhed gode muligheder for at gøre arbejdet attraktivt, så de unge vælger at blive efter afsluttet uddannelse.

Ved at ansætte en EUX elev er du med til at gøre erhvervsuddannelserne endnu mere attraktive for de dygtige unge.

Kontakt regionens erhvervsskoler for flere oplysninger

EUC Syd:

Thomas Berner Hansen

Mail:tbh@eucsyd.dk

Telefon: 51 31 55 44

Rybners:

Anette Fuglkjær

Mail:afk@rybners.dk

Telefon: 23 45 51 47

Hansenberg:

Tina Haarbo Kristensen

Mail: thk@hansenberg.dk

Telefon: 21 26 92 68

EUC Lillebælt:

Henning Aaberg

Mail:haa@eucl.dk

Telefon 20 75 91 90

Syddansk Erhvervsskole:

Rene Hansen

Mail: rehn@sde.dk

Telefon 40 23 25 97

Svendborg Erhvervsskole:

Jette Koefoed Klausholm

Mail: jkk@svend-es.dk

Telefon: 72 22 57 45

Kold College:

Rasmus Moth Madsen

Mail: rmm@koldcollege.dk

Telefon: 40 40 92 82

bottom of page